Dichter op het land; Schokland

  • proposal for an installation

  • diameter 10 meter

Dichter op het land is de titel van het internationale landart en poëzie project op het voormalig eiland Schokland in de zomer van 2019. In samenwerking met Masha Bronnikova, die het gedicht “Circle” schreef. Het concept: een 5 meter lange stang draait om een centraal geplaatste as, voortbewogen door een bezoeker; achteruit lopend. Op deze wijze ontstaat er een cirkelvormig pad in de hoge begroeiing. Een eerste impressie vindt u hier.

Carel Lanters en Masha Bronnikova treden regelmatig op met hun soundart.

Masha Bronnikova:

++ it’s a circle, it’s everywhere. it’s menacing. you know it.

## I cannot talk about it.

++ it appreciates your gestures. your way of doing things.

## still can’t.

++ somehow I am afraid of it. still, there is a point to it. the circle.

## I just don’t feel this way right now, nor ever.

++ come on, try to reach out. circum fere….

## I don’t know, it hurts. to think about this.

++ I wanted to write a poem for you, just for you.
     about a circle.

## no, don’t, i’m disoriented.

Jaar / Jaren:

2019

Collectie:

Courtesy of the artist